Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 129/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głęboka Śląska

III SA/Kr 1720/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

II SA/Kr 536/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego N.

II SA/Kr 1518/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kętach w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty

III SA/Wr 646/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 ust. 7 lit. h uchwały Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmian w Statucie Związku Międzygminnego '[...]' i ustalenia jego tekstu jednolitego

III SA/Kr 1722/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie

II SA/Wr 594/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kondratowice w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rakowice

II SA/Wr 597/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kondratowice w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czerwieniec

I SA/Wa 206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły

III SA/Kr 1725/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-02

skarg Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit 'i', § 3 pkt 4 lit. 'f', 'g' oraz 'i', § 3 pkt 5 lit. 'a' i 'b' oraz § 3 pkt 8 uchwał Rady Miasta Krakowa w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Biały Prądnik w Krakowie nr XCIX/1503/14 w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki
1   Następne >   +2   +5   +10   14