Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 652/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości

II OZ 1174/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

II SA/Gd 75/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 888/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 591/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projekt budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 873/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania robót

II SA/Gd 801/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 6/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie braku stwierdzenia bezczynności i przewlekłości w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1565/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II SA/Łd 908/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   10