Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 813/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Ke 290/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 42/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 60/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 124/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Kr 290/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Skarga A. N. reprezentowanego przez radcę prawnego A. T. na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany

II SA/Kr 219/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Kr 586/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Kr 85/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Kr 1024/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę.
1   Następne >   +2   +5   +10   41