Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 60/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 290/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Skarga A. N. reprezentowanego przez radcę prawnego A. T. na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany

II SA/Łd 205/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 213/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-07

Skarga [...] na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na przebudowę

II SA/Gl 313/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gd 513/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Łd 231/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę

II SA/Lu 287/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 251/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 452/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie : zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4