Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 160/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku usługowo

II SA/Kr 673/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi J. P. o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Kr 1273/01

II SA/Kr 1022/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu handlowego

VII SA/Wa 611/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie : stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Lu 294/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 244/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 332/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 473/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych

II OSK 807/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Po 360/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;
1   Następne >   3