Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 813/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Po 722/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 640/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych

II SA/Wr 262/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonych do wykonania robót budowlanych

II SA/Bd 673/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 731/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego

II SA/Bd 486/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 679/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbudowę budynku

II SA/Bk 581/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-07

Sprawa ze skargi L. L. na decyzje Wojewody P. w przedmiocie odmowy udzielania pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Kr 360/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu prac geologicznych
1   Następne >   +2   5