Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1387/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , znak [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1391/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Bk 121/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

II OZ 1393/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1389/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Sz 1208/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Gd 887/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych

II SA/Wr 65/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-14

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

II SA/Go 844/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 844/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-26

Skarga E.Z. i W.Z. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   20