Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SAB 89/00 - Wyrok NSA z 2000-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości (...) w przedmiocie egzaminu sędziowskiego

II SA 942/00 - Postanowienie NSA z 2000-09-07

Sprawa ze skargi Elżbiety Z. na pismo Krajowej Rady Sądownictwa (...) w przedmiocie wyjaśnienia stosunków służbowych

II SA 3054/00 - Wyrok NSA z 2000-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej~drugiego stopnia i zatrzymania licencji~1/

II SA 377/00 - Postanowienie NSA z 2000-09-19

Sprawa ze skargi Michała Ł. na pismo wiceprezesa Sądu Okręgowego w W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sądową

II SA/Wr 1831/99 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2000-06-12

Sprawa ze skargi Sylwii K. na akt Prezesa Sądu Okręgowego we W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania na aplikację referendarską

II SA 2725/99 - Wyrok NSA z 2000-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich

II SA/Lu 71/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w L. w przedmiocie zwolnienia ze służby uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził od Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w L. na rzecz Adama P. kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA 2593/00 - Wyrok NSA z 2000-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie opinii rady izby notarialnej w sprawie powołania na notariusza

OPS 6/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-21

Skarga Iwony K. na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2000 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem II SA 1894/98, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy wobec zmian...

III RN 162/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2000 r. sprawy dyscyplinarnej obwinionego Tadeusza G. w przedmiocie przewinienia dyscyplinarnego przewidzianego w art. 80 Prawa o adwokaturze na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie (...)
1   Następne >   2