Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 841/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 933/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa nr [...]

I OZ 736/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa...

I OSK 1111/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1345/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 938/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

I OZ 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OZ 148/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   27