Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 3911/18 - Postanowienie NSA z 2021-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1880/19 - Postanowienie NSA z 2021-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1761/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 2651/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości

I OSK 4261/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 4055/18 - Postanowienie NSA z 2021-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 3960/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1124/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-27

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 283/19 - Postanowienie NSA z 2021-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 177/20 - Postanowienie NSA z 2021-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   7