Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 59/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 60/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 58/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę

I OSK 171/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 562/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 62/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 3500/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2175/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1804/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

I OZ 19/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   30