Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 865/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 3406/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 2863/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Kr 840/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego specjalnego

II SA/Kr 2117/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

II SA/Kr 155/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 1349/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-07-20

Skarga J. T. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Kr 3154/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku stałego

II SAB/Kr 101/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł.
1   Następne >   +2   +5   7