Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 1302/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Kr 628/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w miejscowości A w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 121/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Kr 234/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Kr 242/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. z dnia [....] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 854/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie : odmowa przyznania zasiłku stałego

II SA/Kr 44/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-27

Sprawa ze skargi kasacyjnej E.K. od wyroku WSA w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 1188/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 602/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na złagodzenie skutków suszy

II SA/Kr 451/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-07-27

Skarga J. K. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   9