Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 243/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niemodlinie w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 443/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie

II SA/Op 149/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania umorzyć postępowanie.

II SA/Op 211/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

II SA/Op 556/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

II SA/Op 220/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 242/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 305/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 394/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

II SA/Op 150/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
1   Następne >   2