Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 62/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie stawki wynagrodzenia za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

II SA/Op 61/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie stawek wynagrodzenia opiekuna dziennego

II SA/Op 357/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 18/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza w zakresie gospodarowania mieniem gminnym

II SA/Op 343/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 530/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 82/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-25

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych oraz zwolnień w tych opłatach

II SA/Op 360/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niemodlinie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 336/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony