Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 7/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W.B. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta Ż. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 475/03 wraz z żądaniem wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 154 p.p.s.a.

I SA/Wa 1968/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-17

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 143/06