Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SAB/Wa 6/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Skarga J.P. na bezczynność Urzędu Miasta W. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za komunalny lokal mieszkalny