Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Rz 464/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno