Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-26

Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SA/Op 45/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-20

Wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SA/Op 304/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów

II SA/Op 363/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-18

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w C. na czynności Starosty Namysłowskiego w przedmiocie opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów

II SA/Op 464/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II SAB/Op 15/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w sprawie w postępowaniu odwoławczym o rozgraniczenie nieruchomości

II SAB/Op 8/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 71/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi B. J. na protokół graniczny

II SA/Op 496/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

II SA/Op 488/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Sprawa ze skargi M. P. na Burmistrza [...] w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów
1   Następne >   +2   5