Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 95/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ś. w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ś.

II SA/Rz 360/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej

I OSK 1338/07 - Wyrok NSA z 2007-10-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta J. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w formie bezprzetargowej

II SA/Wr 268/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie przeznaczenia do zbycia gruntu położonego przy ul. K. w Ś. poprzez wniesienie aportu na rzecz Spółki A.

II SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-24

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenie Wójta Gminy Wilków w przedmiocie stawek opłat za wynajmowanie nieruchomości gminnych

II SA/Rz 1000/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgodny na zbycie gruntu w formie bezprzetargowej

II SA/Rz 149/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż działki

II SA/Ol 706/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II SA/Wr 474/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-09

Sprawa ze skargi R.W. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we W. o sygnaturze [...] z dnia [...] r.

II SA/Gd 808/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   9