Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VI SO/Wa 10/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Wniosek A. Sp. z o.o. z siedzibą w K. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

II SO/Po 12/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-12

Wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. [...] w D. o wymierzenie grzywny organowi w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę;

IV SA/Gl 296/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi A. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w K. za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 261/09

VII SO/Wa 53/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-12

Wniosek K. K. o wymierzenie Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SO/Lu 10/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-25

Wniosek A. S. o wymierzenie grzywny Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu za nieprzekazanie w terminie skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie

VII SO/Wa 4/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi I.K. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OZ 207/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku A. S. o wymierzenie grzywny Lubelskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie za nieprzekazanie w terminie skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie

II SA/Bd 1100/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-12

Sprawa ze skargi A.J.-Ś. w przedmiocie wymierzenia grzywny [...] Inspektorowi Sanitarnemu ze względu na niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 134/05

IV SA/Gl 304/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-18

Sprawa ze skargi A. R. w przedmiocie wymierzenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w K. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 261/0

II OZ 765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Szpitalowi K. w W. za nieprzekazanie do sądu skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych w ustawowym terminie w sprawie z wniosku T. W. o wymierzenie grzywny Szpitalowi K. w W.
1   Następne >   2