Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 433/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 488/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie nakazu wstrzymania produkcji oraz cofnięcia decyzji w sprawie dopuszczenia zakładu do prowadzenia produkcji

III SAB/Lu 1/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej w sprawie wyników kontroli

III SAB/Lu 1/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Weterynarii w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej w sprawie wyników kontroli

III SA/Lu 15/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazania wykonania badań produktów gotowych w celu określenia terminu przydatności do spożycia przez ludzi

II GSK 132/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazu zapewnienia stałych dostaw produktów leczniczych

VII SA/Wa 2394/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w S. w przedmiocie zakazu prowadzenia schroniska dla zwierząt i skreślenia z rejestru podmiotów nadzorowanych

VII SA/Wa 944/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii [...] w przedmiocie zakazu prowadzenia schroniska dla zwierząt i skreślenia z rejestru podmiotów nadzorowanych

III SA/Lu 280/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie dopuszczenia firmy '[...]' do prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz nadanie numeru identyfikacji weterynaryjnej

II OSK 537/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie w przedmiocie wpisania zakładu na listę
1   Następne >   +2   4