Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 553/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi A. B. na akt Starosty w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

III SA/Lu 252/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi A.B. na pismo Starosty w przedmiocie dofinansowania na likwidację barier technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. w zakresie wniosku radcy prawnego A.K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SAB/Gd 15/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie wydania zarządzenia w przedmiocie unieważnienia konkursu na dyrektora poradni

III SA/Lu 251/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi A.B. na pismo Starosty w przedmiocie dofinansowania na likwidację barier technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. w zakresie wniosku radcy prawnego A.K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SA/Lu 733/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-13

Sprawa ze skargi A. B. na czynność Starosty w przedmiocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych