Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Go 151/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-19

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę wznowionego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SAB/Go 23/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego

III SAB/Lu 45/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Ś. w zakresie wykonania decyzji w przedmiocie zatwierdzenia operatu opisowo

IV SAB/Wa 130/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w S. w przedmiocie nieudzielenia informacji o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego

II SAB/Wa 28/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 717/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Lubińskiego w przedmiocie wydania prawa jazdy

II SAB/Wr 29/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

II SAB/Go 56/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zmian gruntowych oraz granic działki

II SAB/Wa 300/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III SAB/Lu 44/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Ś. w zakresie wydania decyzji zatwierdzającej operat ewidencji gruntów i budynków, w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   7