Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 45/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego w sprawie pokrycia wydatków poniesionych z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej