Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Lu 6/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na zalesienie gruntów rolnych, w zakresie zwrotu uiszczonego wpisu od odrzuconej skargi

IV SA/Gl 1050/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-10

Sprawa ze skargi A S.A. w T. na pismo Starosty [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SAB/Sz 178/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie wykonania orzeczenia o wykonaniu aktu nadania

II SA/Bd 279/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sprawy ze skargi A.K. na zarządzenie Starosty [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pożyczki

II SAB/Bd 32/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-06-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty B. w przedmiocie wydania dokumentów

II SAB/Bd 73/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-03-07

Wniosek w przedmiocie niedokonania wpisu do ewidencji gruntów

VIII SA/Wa 614/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi J. S. na zarządzenie Starosty G. w przedmiocie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła w lokalach mieszkalnych postanowił : zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 300 zł.

II SA/Sz 817/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi G. B. na czynność Starosty G. w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze