Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 41/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wycinkę drzew

II OW 53/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie i transport odpadów

II OW 138/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco o...

I OW 193/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej wyrejestrowania pojaz...

I OW 45/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego w sprawie pokrycia wydatków poniesionych z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej