Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Go 302/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-14

Sprawa ze skargi J.G. w przedmiocie bezczynności Starosty po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny

I OZ 345/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 25/12

I OZ 898/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu sygn. akt VIII SA/Wa 924/11 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi I. K. i A. T. na niewykonanie przez Starostę Szydłowieckiego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SA/Wa 50/07

VII SA/Wa 2456/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-31

Sprawa ze skargi G. G. w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku sygn. akt VII SA/Wa 493/10 przez Starostę Powiatu w C.

II OZ 644/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 20 maja 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 1075/12 w przedmiocie kosztów w sprawie ze skargi A. Spółki z o.o. z siedzibą w W. przeciwko Staroście Wolsztyńskiemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu z 10 sierpnia 2011r. sygn. akt IV SA/Po 551/11

II SA/Go 689/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-31

Sprawa ze skargi A.G. w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn.. akt II SA/Go 914/12

II SA/Kr 478/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-24

Skarga A. P. w przedmiocie niewykonania przez Starostę Krakowskiego wyroku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Kr 113/07

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-22

Sprawa ze skargi H. L.(L.) o wymierzenie Staroście [...] grzywny w sprawie niewykonania wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

IV SA/Po 67/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi Towarzystwa [...] Sp. z o.o. przeciwko Staroście [...] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt II SA/Po 1/08

IV SA/Po 67/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt II SA/Po 1/08
1   Następne >   2