Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA 669/91 - Wyrok NSA z 1991-09-20

Skarga Macieja K. na decyzję Wojewódzkiej Komisji Poborowej w B. w przedmiocie odmowy odroczenia służby wojskowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 1694/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-09-14

Skarga Roberta G. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w (...) w przedmiocie uchylenia orzeczenia o odroczeniu zasadniczej służby wojskowej ze względu na osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie, a także

III AZP 27/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Skarga Stanisława K. na decyzję Wojewody C. w przedmiocie odmowy zwolnienia z odbycia zasadniczej służby wojskowej z powodu konieczności prowadzenia gospodarstwa rolnego nabytego notarialną umową darowizny, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 5 października 1995 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny