Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Sz 768/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy [...] położonej w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości

II SA/Rz 1045/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zobowiązania do nabycia nieruchomości

II SA/Rz 225/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntowej

II SA/Bd 1175/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Bd 1227/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Bk 491/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-26

Sprawa ze skargi A. K. i J. K. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wyłączenia ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 751/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie stanu sanitarno

II SA/Rz 473/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-29

Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w R., o uzupełnienie wyroku WSA w Rzeszowie z 28.10.2009 r. sygn. II SA/Rz 473/09, w zakresie kosztów postępowania sądowego, -

I OSK 145/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SAB/Wa 46/11 o odrzuceniu skargi J. F. na bezczynność Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

II SA/Rz 473/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi Spółdzielni [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zasad udostępniania gruntów komunalnych i Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   4