Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości B., powiat G.

II SA/Op 45/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-20

Wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

I OW 237/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. i C. G., R. R. oraz J. i W. D. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OW 135/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o umorzenie odsetek od zaległych zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

I OW 175/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Parafii Katolickiej [...] p.w. [...] w Ł. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach z dnia [...].0

I OW 96/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozstrzygnięcia wniosku C. H. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 99/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku Z. B. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 33/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania M. D. i J. D. od decyzji Prezydenta Miasta Świnoujścia nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości położonej w Świnoujściu przeznaczonej pod budowę drogi powiatowej

I OW 37/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łosie w Łosiu, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO w Nowym Sączu o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: L.R...

I OW 36/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łosie w Łosiu, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO w Nowym Sączu o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [....
1   Następne >   +2   +5   9