Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Op 335/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Lubrza w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 357/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 247/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pakosławice w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 343/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 325/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łambinowice w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 173/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie art. 154 K.p.a. ostatecznej decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierząt

II SA/Op 21/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności i wykreślenia z rejestru

II SA/Op 285/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 351/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radłów w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 348/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ochrony zwierząt
1   Następne >   2