Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 58/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Siedlcach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 597/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 831/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie renty planistycznej