Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 62/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II OZ 1620/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1480/16 ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 219/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 26 maja 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 1336/16 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J.B. od wyroku WSA w Warszawie z 23 grudnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1336/16 oddalającego skargę J.B. na postanowienie SKO w Warszawie z [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Bk 746/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Rz 1166/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1033/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 10/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 710/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Po 167/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania;

II SA/Po 174/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania;
1   Następne >   3