Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Wr 2303/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. oraz nadpłaty w podatku

I SA/Wr 1579/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia zaległości podatkowej z tytułu opłaty skarbowej za 1998 r.

I SA/Op 106/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej