Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gd 406/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : łącznego zobowiązania podatkowego za 2006 rok

I SA/Go 337/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

I SA/Gd 405/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : łącznego zobowiązania podatkowego za 2007 rok

I SA/Kr 1638/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej nadpłaty w opłacie skarbowej,

I SA/Gl 717/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Lu 324/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 r.

I SA/Gd 1008/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej łączne zobowiązania pieniężne na rok 2012

I SA/Go 51/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy

II FSK 3331/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 3460/13 - Wyrok NSA z 2016-02-11

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   2