Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 208/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-28

skarg spółki A na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania za nieprawidłowe danych zawartych w zgłoszeniu celnym oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 343/11 - Wyrok NSA z 2012-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie wartości celnej towaru oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 824/11 - Wyrok NSA z 2012-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie powstania długu celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 216/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Go 553/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kwoty długu celnego, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

I GSK 472/11 - Wyrok NSA z 2012-05-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rz. w sprawie ze skargi K. O. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w P. nr [...], [...] kwietnia 2010 r. nr [...], [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego oraz kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1853/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji)

III SA/Gl 1752/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji)

I SA/Rz 503/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-02

skarg Przedsiębiorstwa H.-U. 'A' Sp. z o.o. w J. na decyzje Dyrektora Izby Celnej 1) w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego,

III SA/Gl 1843/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji)
1   Następne >   +2   +5   +10   13