Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Ol 417/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego '[...]' pomiędzy ulicami: '[...]'