Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1178/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów decyzji administracyjnych

II SA/Sz 947/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 1199/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 1197/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

Wniosek R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., Nr [...

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-31

Wniosek R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] Nr [...] w p...

II SA/Wa 1474/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odtworzenia akt