Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 763/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

VIII SA/Wa 187/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gd 865/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Gl 337/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego z dnia [...]r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Gd 242/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 160/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Po 127/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-28

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego;

III SA/Kr 376/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-21

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 274/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-26

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Łd 329/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-18

Wniosek w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego
1   Następne >   2