Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II OZ 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 765/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym

IV SA/Gl 208/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich w zakresie wniosku skarżącego z dnia [...]r. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi o wznowienie postępowania

II SA/Go 569/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-15

Wniosek w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

II SA/Bk 508/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Gd 182/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

V SA/Wa 350/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-22

Wniosek w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

II SA/Lu 301/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 549/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 1164/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego
1   Następne >   3