Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 485/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

II SA/Łd 43/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-08

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej ze środków budżetowych

IV SA/Wa 1976/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Ol 259/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-05-10

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej

IV SA/Gl 1117/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych