Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 435/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Bd 657/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Gl 1066/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia