Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

IV SA/Wr 387/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

II SA/Gd 425/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-31

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Gd 726/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 306/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych