Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 196/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zarejestrowania pojazdu

II GZ 455/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GZ 377/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Po 533/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi