Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GZ 463/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie określenia należności z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, podlegającej zwrotowi do budżetu miasta

I GZ 448/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek

I GZ 456/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym