Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OW 82/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy z wniosku R.N. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi publicznej

I OW 137/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OW 98/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej wykonania orzeczonego wyrokiem zakazu prowadzenia pojazdów

I OW 164/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do złożenia wniosku o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi

I OW 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego '[...]' Spółka z o.o. z siedzibą w Zgierzu w sprawie ustalenia i wypłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia z tytułu zleconego zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącego parkowania pojazdu

II GW 3/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o nakazanie przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego

I OW 162/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wnioskó oraz [...] w sprawie przejęcia pojazdów na rzecz Skarbu Państwa i wypłaty wynagrodzenia za ich przechowywanie

I OW 167/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OW 115/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w tym przeprowadzenia wnioskowanych przez stronę dowodów

I OW 168/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne
1   Następne >   +2   +5   11