Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wa 1337/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o najem lokalu mieszkalnego

II OSK 2310/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie