Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II SA/Go 996/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania zarzutu za nieuzasadniony

III SA/Po 560/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

I SA/Ke 241/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych

V SA/Wa 364/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

III SA/Po 490/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

V SA/Wa 1883/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

III SA/Gl 613/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wniosku o prawo pomocy

I SA/Op 69/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

V SA/Wa 1150/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

V SA/Wa 1688/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy;
1   Następne >   +2   +5   +10   100