Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 139/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości obiektu budowlanego

II SA/Łd 291/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody[...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stawu ziemnego

II OSK 911/14 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w przedmiocie likwidacji urządzeń wodnych

II SA/Wr 346/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-20

skarg A.M. i M. K. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych celem doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem

II SA/Kr 804/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Ol 1031/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Gl 95/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 96/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 573/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Ol 1054/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki pomostu
1   Następne >   2